Företag:

Christian Schell

Christian Schell har rekryterats av APM Terminals i Göteborg som ny chef för HSSE med ansvar för säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor. Han påbörjade sin nya tjänst den 17 mars. Christian Schell kommer närmast från Maersk Tankers där han arbetat som Technical Business Process Owner. Christian är utbildad sjökapten och har bland annat arbetat som befälhavare hos Rederi AB Älvtank. Han har också haft olika tjänster i land inom Broströmkoncernen och de senaste åren på Maersk Tankers.

|