Fotograf: Wikimedia / Anchor2009

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Finansiering av sanering i hamn

Oskarshamns hamn ska miljösaneras från bland annat giftiga tungmetaller. Efter många turer är nu hela finansieringsfrågan löst. 

Frågan om hur finansieringen av saneringsprojektet i Oskarshamns hamn ska lösas har diskuterats länge. Eftersom den störste förorenaren, det gamla kopparverket, inte längre finns kvar blir det staten som får träda in och stå för den delen av saneringen. Resten av saneringen betalas av Oskarshamns kommun samt de existerande verksamhetsutövare som orsakat föroreningar. 

Största projektet

Totalt beräknas saneringsprojektet kosta en halv miljard, och av dessa pengar har nu Naturvårdsverket beslutat att bidra med 223 miljoner kronor. Sammanlagt kommer staten att bidra med närmare 400 miljoner kronor. 

Enligt Naturvårdsverket är detta Sveriges hittills största så kallade efterhandlingsprojekt med statligt bidrag. 

– Genom saneringen minskar läckaget av farliga ämnen till Östersjön. Det är starka skäl för Naturvårdsverket att ge bidrag till efterbehandlingen, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. 

Viktigt steg

Bidraget ges till Länsstyrelsen i Kalmar län som i sin tur vidareförmedlar det till Oskarshamns kommun som genomför saneringen.

– Bidraget är ett mycket viktigt steg för en renare Östersjö. Saneringen ger även en bättre miljö för invånarna i Oskarshamn och regionen, säger landshövding Stefan Carlsson.

– Det känns bra att vi nu kan slutföra detta angelägna projekt. Vår målsättning är att starta saneringen av hamnbassängen under nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, Peter Wretlund.

Dioxin-källa

Enligt undersökningar som gjorts är Oskarshamns hamn en stor källa till dioxin i Östersjön. 

Kopparverk och batteritillverkning har släppt ut föroreningar i hamnen från mitten av 1800-talet. Närmare bestämt handlar det om 160 ton bly, 3 ton kadmium, 570 ton zink, 28 ton arsenik och 250 ton koppar. Vidare finns också PCB som även det är ett stort hot mot livet i Östersjön. 

Hamnen ska nu muddras och de förorenade massorna ska deponeras.