Fotograf: Wikimedia / Anchor2009

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Allt klart för sanering i Oskarshamn

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng kan nu påbörjas. Detta sedan Kammarrätten godkänt kommunens upphandling av entreprenör.

I hamnbassängen finns mer än 1.000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner som sprids ut i Östersjön. Efter Kammarrättens godkännande är nu entreprenören Envisan redo att inleda saneringsarbetet, där 500.000 kubikmeter sediment ska muddras ur hamnbassängen, avvattnas och transporteras till en deponi på Storskogens avfallsanläggning.

”Äntligen”

– Vi har legat i startgroparna länge och bara väntat in beskedet från Kammarrätten. Nu hoppas vi att vi äntligen kan komma igång med saneringsarbetena och att entreprenören kan etablera avvattningsanläggning på hamnens ytor och förbereda inför muddringen, säger Rolf Persson, beställarombud för hamnsaneringsprojektet på Oskarshamns kommun.

– Det har varit en lång juridisk process med tillståndsprövning och upphandling så det här är ett viktigt steg, kommenterar Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande.

Arsenik och bly

Bakgrunden till saneringen är att kopparverk och batteritillverkning under lång tid har släppt ut föroreningar i hamnen. Närmare bestämt handlar det om 160 ton bly, 3 ton kadmium, 570 ton zink, 28 ton arsenik och 250 ton koppar. Vidare finns också PCB som även det är ett stort hot mot livet i Östersjön.

Saneringen av hamnbassängen är Sveriges hittills största så kallade efterhandlingsprojekt med statligt bidrag, där Naturvårdsverket finansierar merparten av saneringen.

Kommentarer

 • Ann Onym

  Hur mycket tungmetaller och dess föreningar kommer att frigöras i själva muddringen då man vispar upp slammet? Vore intressant att få en beskrivning av själva processen och dess risker.
  Och vad händer med Storskogens grundvatten till slut?

 • Anonymous

  19 procebt enligt sjöfartstidingens beräkningar

 • FETT ANONYM

  Låt de företag som svinat ner betala saneringen. Om kommunpampar låtit sig mutas till att se mellan fingrarna med svineriet skall de åtalas.

Artikeln är stängd för fler kommentarer