Fem vill inte ha EU-kommissionen som EU-representant i IMO

Danmark, Cypern, Grekland, Malta och Tyskland har deklarerat att man är emot att EU-kommissionen skulle representera hela EU i IMO. Detta skall ha framkommit vid transportministrarnas möte i förra veckan. Enligt Lloyd’s List är bara Frankrike uttalat positivt till EU-representation. Grekland hänvisar till ett ”Gentleman’s agreement” från 1994 då man kom överens om att medlemsstater skulle agera oberoende i IMO.