”Sluta använda IMO som broms”

Transportkommissionär Jacques Barrot har tröttnat på att förslag om europeisk lagstiftning inom sjöfartsområdet ofta möter motstånd med hänvisning till att regelverk för sjöfarten måste vara globala och därmed är IMO rätt fora. Barrot anser också att EU och sjöfartsnäringen måste interagera bättre och tillsammans mer aktivt driva europeiska frågor globalt. Han har heller inte gett upp kommissionens ambition att EU skall vara representerat inom IMO, något som flera medlemsnationer motsätter sig.