Magnus Boström och Cecilia Österman på Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.

Fotograf: Anna Janson / Linda Sundgren

Kategori: Arbetsmiljö

Få framsteg mot mobbning enligt studie

Kvinnor och minoritetsgrupper är särskilt utsatta för mobbning och trakasserier till sjöss. Det visar en vetenskaplig artikel av Cecilia Österman och Magnus Boström på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, som också konstaterar att det inte hänt speciellt mycket på området de senaste 25 åren.

Kränkande särbehandling förekommer på alla typer av arbetsplatser där orsakerna ofta går att finna i brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med otydligheter kring roller, uppgifter och ansvar, ohälsosam arbetsbelastning med chefer som ofta saknar kunskap, verktyg och förutsättningar att jobba förebyggande med arbetsmiljöarbetet. Det framkommer i en vetenskaplig artikel i Marine Policy, Workplace bullying and harassment at sea: A structured literature review, som de två forskarna vid Linnéuniversitetet, Cecilia Österman och Magnus Boström står bakom.

Systematisk granskning

Artikeln redogör för en systematisk granskning av vetenskapligt publicerad litteratur om mobbning och trakasserier till sjöss, enligt ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

– Några av de bidragande faktorerna till att sjöfartssektorn är extra hårt drabbad av kränkande behandling på jobbet är de svaga gränserna mellan arbete och privatliv som råder ombord på fartyg där besättningen arbetar och bor tillsammans, ofta i långa perioder i sträck,. Det ställer ytterligare krav på fungerande ledarskap och mellanmänskliga relationer i den sociala miljön, säger Cecilia Östman, universitetslektor i sjöfartsvetenskap.

Över hälften av kvinnorna utsatta

Artikeln visar att det inte hänt speciellt mycket sedan den första studien i ämnet 1995. Andelen som blir mobbade och trakasserade på arbetsplatser till sjöss i dagsläget varierar från 8 procent till 25 procent av all sjöpersonal och över 50 procent av sjöpersonal som är kvinnor. Dessa siffror skiljer sig inte mycket från de tidigaste studierna i ämnet, enligt pressmeddelandet.

– Även om forskning om mobbning och trakasserier på arbetsplatser till sjöss blir vanligare, finns det ett generellt behov av framtida forskning, och i synnerhet interventionsstudier, säger Magnus Boström, även han universitetslektor i sjöfartsvetenskap.