Esvagt Champion döpt

Esvagt Champion, skrov nr 816 från ASL Shipyard i Singapore, har döpts i Esbjerg. Esvagt Champion timechartras på tre år till norska vatten för StatoilHydro med option på ytterligare ett par år. Fartyget mäter 46 meter i längd och har en bredd på 11,5 meter. Esvagt Champion är det fjärde av åtta C-klassade fartyg som ska eller har levererats från varvet. Esvagt Champion kan hysa 130 personer (300 personer i brittiskt vatten). Fartyget har ett dieselelektriskt maskineri som drivs av fem Cummins-diesels på 2.425 kW. Nästa fartyg från Singapore levereras till Esbjerg i slutet på januari 2008.