Color Line och Larvik Havn överens om ny terminal

En slutlig överenskommelse har nu nåtts mellan Norges största färjerederi Color Line och hamnen i Larvik. Color Line investerar NOK 270 miljoner i en ny terminalbyggnad i handelshamnen vid Revet. Terminalen invigs våren 2008 då Color Lines nya Superspeedfärja ersätter ro-ro/passagerarfärjan Peter Wessel på traden Larvik–Hirtshals. Color Line stannar kvar i sin nuvarande terminal i Indre Havn tills den nya öppnar. Här har Larvik–Frederikshavns- och senare Larvik–Hirtshalsfärjorna haft sitt läge sedan 1937.