Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Folk/företag

Claes Berglund ny vice ordförande i ECSA

Vid ECSA:s årsmöte på Cypern valdes Claes Berglund, Stena, enhälligt till vice ordförande.

Claes Berglund på Stena AB är chef för Public Affairs & Sustainability på Stena och ny vice ordförande i europeiska redareföreningen ECSA med Svensk Sjöfarts Pia Berglund som ersättare.

– Detta innebär att Claes nu ingår i den yttersta ledningen för organisationen av ECSA och på så sätt kan vi ännu tydligare visa vårt engagemang för de europeiska frågorna som är otroligt viktiga för oss i Svensk Sjöfart. Claes kommer på sikt att därmed också inträda i rollen som President för ECSA om något år. Vi är från föreningen mycket glada och stolta över att ha fått detta erkännande, säger Pia Berglund, vice vd, Svensk Sjöfart.

– Jag känner mig hedrad av förtroendet att mer aktivt leda ECSA in i ett nytt EU. Sjöfarten är som sådan beroende av ett starkt EU med tydligt fokus på en öppen marknad och frihandel, säger Claes Berglund från Cypern till Svensk Sjöfart.