Britannia Bulk vill fördubbla fartygsflottan

Det dansk/brittiskägda Britannia Bulk Plc försöker att få fram mer än USD 200 miljoner till obligationsmarknaden. Tanken är att belåna för att köpa in åtta bulkfartyg i ett ambitiöst försök att dubblera fartygsflottan. Företaget avser att dela ut USD 215 miljoner i så kallade sjuåriga Senior Secure Notes. För närvarande har bolaget fem bulkfartyg av handysize-typ med en genomsnittsålder på över 20 år. De är också ägare av Svitzers tidigare bogserbåt- och pråmflotta och har nyligen köpt en bulkpråm i Finland. Britannia Bulk Plc hade en vinst på USD 185 miljoner från transport av mer än 6 miljoner ton last.