Stella Maris i Barcelona – årets sjömanscenter

Katarina Sjöfartsklubb och styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell genomförde i september ett studiebesök i Barcelona, Spanien. Jag fick möjlighet att följa med som resursperson.

Bakgrund till studiebesöket var att sjömansanläggningen Stella Maris Seamen’s Center i Barcelona senhösten 2016 utnämndes till Seafarers’ Centre of the Year. Utnämningen, som ingår i International Seafarers’ Welfare Awards, sker sedan världshandelsflottans sjömän själva inbjudits att nominera de sjömanscentra som de finner värdiga utmärkelsen.

Seafarers’ Centre of the Year utsågs för allra första gången 2010, då valet föll på Rosenhill Seamen’s Centre i Göteborg. Rosenhill drivs av Sjöfartsverket Sjömansservice (som 2007 löste av Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF).

Efter Rosenhill har följande sjömansanläggningar utnämnts: Duckdalben International Seamen’s Club i Hamburg, Seafarers’ House i Port Everglades, Flying Angel Club i Fremantle, Seafarers’ Centre i Bremerhaven, samt således Stella Maris i Barcelona. 2013 var ett mellanår, då inget center utsågs.

Bakom denna utmärkelse och övriga International Seafarers’ Welfare Awards (exempelvis Årets rederi och Årets hamn) står nätverket International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN).ISWAN verkar i FN:s arbetsorganisation ILO:s och dess sjömanskonvention MLC:s anda. (MLC står för Maritime Labour Convention.)

Svensk representant i ISWAN är Christian Kronqvist, som är chef för Sjöfartsverkets enhet Sjömansservice. Sjömanskyrkan i Sverige representeras indirekt via samarbetsrådet International Christian Maritime Association (ICMA), som är medlemsorganisation i ISWAN.

Stella Maris, ”Havets Stjärna”, är en gammal beteckning på Jungfru Maria. Det är också det klassiska namnet på den världsvida Katolska Kyrkans sjömansklubbar. Dessa ingår i organisationen Apostolatus Maris, vars engelska namn är Apostleship of the Sea (AoS). AoS, som grundades i skotska Glasgow 1920, ingår i sin tur i det påvliga ”Dikasteriet för främjande av integrerad mänsklig utveckling”.

AoS är en av de verkligt stora aktörerna i internationell sjömansservice. Organisationen verkar i över 300 hamnar i alla världsdelar! De enskilda klubbarna döljer inte sin kyrkliga tillhörighet utan ordnar katolsk mässa för dem som så önskar och lotsar efter önskemål andra trosbekännare till deras religiösa företrädare i respektive hamn. Men framför allt tillhandahåller Stella Maris-klubbarna traditionell ”världslig” sjömansservice och välkomnar alla sjömän, oavsett eventuell tro.

I en del hamnar samverkar AoS under samma tak med ett eller flera av de övriga större sjömansmissionssällskapen; anglikanska Mission to Seafarers, frikyrkliga Sailors’ Society och lutheranska Deutsche Seemannsmission. Vanligen kallas klubbarna då International Seafarers’ Centre.

De svenska gästerna välkomnas till Stella Maris Seamen’s Center i Barcelona av storskäggige diakonen Ricard Rodriguez-Martos Dauer, som formligen sprudlar av energi och entusiasm över sitt arbete. Så är han också sjökapten, med sex års sjötjänst bakom sig. Bland annat var han befälhavare på spanska fartyg i fart på sydamerikanska hamnar. Efter 33 års tjänst på Stella Maris identifierar han sig fortfarande med sin målgrupp.

Stella Maris har ingen port chaplain, sjömanspräst, knuten till sig. I sin egenskap av diakon är Ricard därmed den ende på centret med ett kyrkligt ämbete. Vid behov rycker vanliga präster som verkar i staden in, däribland en filippinsk pater som betjänar den dominerande gruppen filippinska sjömän. Utöver Ricard har Stella Maris fyra anställda och 14 volontärer knutna till sig.

AoS har verkat i hamnen i 90 år, sedan 1927. De första decennierna hade man tillgång till ett kontor men ännu inga klubblokaler för besökande sjömän. Men 1947 ställde Barcelona Hamn ändamålsenliga

lokaler till förfogande i det som numera kallas Gamla Hamnen, Port Vell. Det var en tid då det närbelägna hamnkvarteret Barri Xinès, ”Kineskvarteret” på katalanska, hade hunnit bli ökänt för sina skumma barer och sin utbredda kriminalitet. Som i andra världshamnar tog Stella Maris på sig uppgiften att vara en moralisk motvikt i dragkampen om sjömännens själar.

Sedan 1992 håller Stella Maris till på sin nuvarande position, strategiskt belägen i grannskapet av hamnens terminal för kryssningsfartyg. Barcelona räknas som en av världens livligaste kryssningshamnar utanför Karibien. P&O Cruises’ anlöpande bjässe Britannia bär syn för sägen.

Som tidigare lokaler tillhandahålls centrets byggnad hyresfritt av Port de Barcelona; ett stöd till hamnstadens enligt mina intryck mycket väl fungerande sjömansservice. Det gäller även centrets filial inne i kryssningshamnen, International Maritime Office.

Centrets inredning är enkel men hemtrevlig, som sig bör för ett home away from home. Klubblokalerna är öppna alla dagar 1800-2300, för de sjömän som har möjlighet att komma iland en stund. Självfallet med möjlighet till transport från fartyget och tillbaka igen. Stella Maris har två minibussar, sponsrade av ITF Seafarers’ Trust i London. Fyra av den numera vidsträckta hamnens sju terminaler ligger en god bit ifrån centret.

Minibussarna kommer även väl till pass under helgerna, om det finns möjlighet till en fotbollsmatch eller en utflykt. Port de Barcelona har en sportanläggning som utnyttjas gratis.

På själva centret finns sedvanlig sjömansservice, som gruppen känner igen från Katarina Sjöfartsklubb: Kostnadsfritt wifi-nätverk, datorer och telefoner till låns, biljard, bibliotek och försäljning av SIM-kort. Det som möjligen får ögonbrynen att höjas på en del icke-befarna besökare är att man vanligen har en bar på Stella Maris-klubbarna, så även på den i Barcelona. En sjöman skall kunna avnjuta en öl utan att behöva ta sig till de sämre kvarteren för den sakens skull.

2016 hade Barcelona-klubben 3.268 besökare, varav 60 procent filippinare. Andra stora grupper var indier, ukrainare och ryssar.

Stella Maris i Barcelona har även en hotelldel, med 20 enkelrum och sex dubbelrum. Priset för övernattning är €11/natt för rum utan dusch och €13/natt med dusch, i båda fallen inklusive en enkel frukost. Personalen frågar vanligen efter sjöfartsbok, men även sjömännen närbesläktade yrkeskategorier brukar accepteras, exempelvis fiskare och dykare. Under 2016 hade man 806 hotellgäster.

Ricard berättar att ett halvdussin besättningsmän på Svenska Orient Liniens numera brittiskflaggade m/s Vikingland, som råkar ligga i hamnen under vårt besök, brukar semestra i Barcelona varje år och då bo på Stella Maris. Men i statistiken dominerar spanska medborgare bland hotellgästerna.

Stella Maris Seamen’s Center får ett kraftfullt stöd av den Port Welfare Committee som i MLC:s anda är knuten till verksamheten. Där ingår en rad av hamnens olika aktörer, varav flera besöks av gruppen.

Port Welfare Committee motsvaras av de rådgivande så kallade sektioner som sedan länge finns i svenska hamnar där Sjömansservice bedriver verksamhet. I Stockholmssektionen ingår förutom Sjöfartsklubben Kaknäs, som drivs av Sjömansservice, även Katarina Sjöfartsklubb och Sjömanskyrkan. Ett exempel på konkret samarbete mellan dessa tre aktörer är Seafarers’ Service in Stockholm, som riktar sig till de anlöpande kryssningsfartygens besättningar. I Stockholmssektionen finns dessutom företrädare för SEKO sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Stockholms Hamnar, Fritidsförvaltningen och Sjömansskolan (rederiernas plats är för närvarande vakant).

Den förste aktören i Barcelonas Port Welfare Committee som gruppen besöker är Capitanía Maritima de Barcelona, som skulle kunna översättas Hamnkaptenens kontor. Capitanías Maritimas står utanför hamnmyndigheterna och ansvarar bland annat för sjösäkerhet och navigation i de spanska hamnarna.

Biträdande hamnkapten Alberto Fernandez berättar också att varje terminal i hamnen har sin egen security officer. Han och gruppens ciceron Ricard intygar unisont att man i Barcelona inte har några som helst problem med sjöfartsskyddets ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2003. Stella Maris fartygsbesökare har tillgång till fartygen och sjömännen har möjlighet att komma iland om fartygens liggetid vid kaj medger det.

Ett inbokat möte med det internationella transportarbetarfacket ITF:s representant i Barcelona fick ställas in, eftersom han just då var på förrättning i någon angränsande hamn.

Nästa besök ägde i stället rum hos Àlex Ferrándiz Saborit, som företräder Barcelona Shipping Agents’ Association och dess 48 medlemsföretag. Skeppsagenterna deltar i Port Welfare Committee och stöder Stella Maris på olika sätt, även ekonomiskt.

‒ De är till stor hjälp, intygar Ricard. Exempelvis kontaktar de oss när berättningarna har särskilda önskemål under hamnvistelsen.

Instituto Social de la Marina är en nationell organisation som finns representerad i många spanska hamnar, i ett drygt 20-tal av dem i form av enkla sjömans- och fiskarhotell som kallas Casa del Mar. Chefen för ISM i Barcelona, Maria Dolores Muñiz, berättar att hennes revir numera är delat i två hälfter, varav den ena sorterar under la Generalitat (regionen Kataloniens då ännu rådande självstyre). ISM ansvarar bland annat för sjöfararnas socialförsäkringar, hälso- och sjukvård och vissa utbildningsinsatser. Man driver även två sjukvårdsfartyg för den stora spanska fiskeflottan, Esperanza del Mar och Juan de la Cosa. Även ISM deltar aktivt i Port Welfare Committee.

Hamnens generaldirektör José Alberto Carbonell berättar om sitt vidsträckta revir, som omfattar ett 30-tal olika terminaler. Marken ägs av Barcelona Stad men Autoridad Portuaria (Hamnmyndigheten) Barcelona ingår i Puertos del Estado (Statens hamnar) under Ministeriet för offentliga arbeten.

Hamnen, som har anor tillbaka till vår tideräknings början, har numera omkring 8.000 fartygsanlöp varje år. Cirka 30.000 människor arbetar i hamnens olika roller och företag. Port de Barcelona räknas som Spaniens största hamn och en av de största runt Medelhavet. En rundtur med hamnens egen representationsbåt Consolat de Mar bekräftar att alla slag av sjöfart finns i hamnen, däribland kryssningsfartyg och färjelinjer till Balearerna, Italien och Marocko. Tankfartyg ligger i Energihamnen, men Barcelona har inget eget raffinaderi. Ett sådant finns i grannhamnen Tarragona, berättar Carbonell.

Under 1900-talet etablerades skandinaviska välfärdsinrättningar för sjömän i en lång rad världshamnar. I princip riktade de sig endast till nordiska sjömän och andra nationaliteter om de var mönstrade på nordiska fartyg. Huvudaktörer för svensk del var Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse (från 1976 Svenska Kyrkan i Utlandet) med sina sjömanskyrkor, och på den profana sidan Handelsflottans Välfärdsråd (1976-2006 Handelsflottans kultur- och fritidsråd) med sina idrottsplatser, klubblokaler och sjömanshotell i utlandet. Detsamma gällde deras kyrkliga och profana systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Till samma kategori hörde även Föreningen för skandinaviska sjömanshem i utländska hamnar, vars svenska gren lever kvar under namnet Stiftelsen Skandinaviska Sjömanshem i utlandet (dock ”husvill” sedan många år). Ingen av dem bedrev någonsin någon verksamhet i Barcelona, som därvidlag skiljer sig från andra världshamnar.

Kommentarer

  • Bjørn Lødøen

    Fin beskrivelse av Stella Maris.senteret i Barcelona og Stella Maris generelt. Jeg har selv besøkt og bodd på senteret. Det er vel ikke tvil om at den entusiastiske Richard har mye av æren for at senteret drives så godt som det gjør. Vedlagt bilde fra havnen i Barcelona.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.