Marinens 500 år

500 år är en ansenlig tidsrymd. Så länge har Sveriges örlogsflotta funnits i mera reguljära former. 

Det började med att Konung Gustav Vasa lät köpa tio bestyckade fartyg från Hansametropolen Lübeck. Fartygen ankom till den östgötska havsviken Slätbaken den 7 juni 1522. På den vägen är det och det måste firas, 500 år senare!

Skickelsediger epok

Det halva årtusendet har varit en skickelsediger epok, rik på dramatiska händelser i Marinens och Sveriges annaler. Dit hör sjöslag, konvojeringar av handelsfartyg genom fientliga farvatten, långväga expeditioner och – på senare decennier – vakthållning utanför det krigsdrabbade Libanon och i den av pirater hotade farleden genom Adenviken. 

Ett exempel på minnesvärda expeditioner är fregatten Eugenies världsomsegling 1851–53.

Nordostpassagen

Ett annat exempel är den tremastade barken Vegas historiska forcering av Nordostpassagen. Hon var inget örlogsfartyg men stod under sjöofficeren Louis Palanders befäl och hade konung Oscar II:s tillstånd att föra tretungad flagg.

Den vetenskaplige ledaren A.E. Nordenskiöld brukar tillskrivas äran för bedriften, som egentligen var en nautisk bragd. Vilket slås fast i Vår Marin 500 år: ”Hela landet gick i ett saligt Vegarus och yvdes över de bålda sjömän som genomseglat sjövägen runt Asien.”

Denna dramatik, liksom vardagslunken i form av nationell vakthållning längs en av Europas längsta kustlinjer, har nu fått en gedigen hävdateckning. Vår Marin 500 år är ett praktverk i två band, med sammanlagt 770 sidor. Verket, som inleds av konung (och amiralen) Carl XVI Gustafs förord, har givits ut av Attunda Skeppsförlag AB. 

Lejdtrafiken

Huvudförfattare och redaktör för jubileumsboken är Claes-Göran Dahl, som har både örlogsmarin och civil sjöbakgrund. Han är författare till en rad maritima verk och har även, under många år, varit en flitig frilansmedarbetare i Svensk Sjöfarts Tidning.

Band 1 av Vår Marin 500 år, som omfattar perioden 1522–1899, har talande kapitelnamn som I stormens öga, Stormen bedarrar och I stiltje och dödvatten. 

Band 2, som täcker skeendet därefter, innehåller exempelvis kapitlen Orosmolnen hopar sig, Stormvarning, samt Åska och ljungande blixtar – världen i brand.

I avsnittet om andra världskriget får även den så kallade Göteborgstrafiken med civila svenska fartyg sitt utrymme. Lejdtrafiken, som vi lite till mans nog brukar kalla den, uppges här vara en oegentlig term:

”Varken britter eller tyskar hade utlovat någon ’fri lejd’ utan enbart tillstånd för fartygen att passera de spärrar och blockadområden som de behärskade.”

Egna minnen

Själv gläds jag åt egna minnen från tiden som värnpliktig telegrafist på HMS Älvsnabben, minsveparen Nämdö, samt torpedbåtarna Altair och Capella under 1967 – minnen som aktiveras under djupdykning i Vår Marin 500 år.

Claes-Göran Dahl har, för sin omfattande sjölitterära gärning, tilldelats Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2022. Priset kommer att delas ut i Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2022.