”Det jag efterlyser är att sjöfartsbranschen anordnar ett sjöfartspolitiskt toppmöte igen”

För ganska exakt 14 år sedan hölls ett sjöfartspolitiskt toppmöte i Helsingborg. Så här sa initiativtagaren Kenth Härstedt i en intervju i tidningen Sjömannen: ”Jag tycker att det är nödvändigt att sjöfartens stora betydelse för Sverige lyfts fram. Svensk sjöfart är otroligt viktig för hela transportkedjan och för Sveriges utveckling”. Det var kloka ord då och de är lika kloka och aktuella i dag. Jag var själv ytterst aktiv och positiv till att detta toppmöte skulle ske och Seko/Seko sjöfolk gjorde allt vad vi kunde bidra med för att göra mötet så lyckat och bra som möjligt.

Toppmötet blev en succé och kanske det allra viktigaste av det som kom ut av det var att det samlade både sjöfartsbranschen i alla dess former och partier och politiker från alla håll och kanter, och det var bra för branschen och för Sverige.

För frukterna av det helt avgörande samarbetet mellan fack, arbetsgivare och politiken var att sjöfarten fick konkurrenskraftiga villkor från bruttomodellen 1998 (sjöfartsstödet) till den då bättre så kallade nettomodellen som infördes 2002 och som fram till Lehmankraschen dryga året efter toppmötet 2008 utvecklades mycket väl. Men efter Lehmankraschen har kurvan med antal fartyg och anställda till sjöss i stort sett bara minskat i en stadig takt. Under de senaste 3–4 åren ligger vi runt 100 stödberättigade färjor och handelsfartyg, för 15 år sedan var det runt 230, vill jag minnas.

Det jag efterlyser och utmanar alla som har med sjöfarten att göra, vilket kanske de flesta har som läser Sjöfartstidningen, är att sjöfartsbranschen anordnar ett sjöfartspolitiskt toppmöte igen, innan 2022 är till ända, och att vi bildar ett utskott med företrädare från branschens alla aktörer för delaktighet.

Vad sägs om ett sjöfartspolitiskt toppmöte med ämnen, frågor och förslag till beslut för världens bästa rekryteringsstrategi med kompetenshöjande insatser och den vassaste klimat- och miljöstrategin i hela världen?

Jag tror fortfarande på ett branschråd, en sammansättning av branschföreträdare som skulle kunna vara en länk med direktkontakt till politikens beslutsrum. I Norge har de inrättat något i stil med det som jag efterlyser, nämligen en ”Partssammensatt maritimt utvalg”, som verkar vara ett gediget och bra förslag för en partsgemensam väg för framtiden.

Jag säger inte att allt är bra i exempelvis Danmark, men de verkar ha ett riktigt bra samarbete och ett gemensamt mål med sin sjöfartsbransch, men så har de också ett av världens största rederier som sätter dagordningen i det landet.

Vad sägs om ett sjöfartspolitiskt toppmöte med ämnen, frågor och förslag till beslut för världens bästa rekryteringsstrategi med kompetenshöjande insatser och den vassaste klimat- och miljöstrategin i hela världen?

Allt för att vi skall kunna vara en attraktiv framtidsbransch och synliggöra just det Kenth Härstedt sa: att lyfta fram sjöfartens stora betydelse för Sverige som otroligt viktig för hela transportkedjan och för Sveriges utveckling!

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.