EU-kommissionären Barrot söker stöd från Europaparlamentet

I försöken att få de kontroversiella Erika-3-paketen rörande sjöfartssäkerhet lagstadgade nästa år, har EU:s transportkommissionär Jacques Barrot sökt stöd hos Europaparlamentet mot oppositionen i EU:s ministerråd. EU:s medlemsstater är inte riktigt tillfredsställda med Erika-3:s utformning och har därför redan motsatt sig tre av förslagen offentligt. Barrots förslag sträcker sig från skapandet av en gemensam kustbevakning i EU och en gemensam sjöfartsadministration till att implementera IMO-standarder i EU.