AtoB@C Shipping har tolv nya plug-in hybridfartyg i beställning.

Fotograf: AtoB@C Shipping

Kategori: Torrlast

AtoB@C tecknar nytt kontrakt med ståltillverkare

AtoB@C Shipping och Outokumpu, som tillverkar hållbart rostfritt stål, har tecknat kontrakt om last till och från stålverket i Torneå.

Det nya kontraktet täcker en ökad andel av import- och exportförsändelserna från Outokumpus stålverk i Torneå i norra Finland, uppger AtoB@C i ett pressmeddelande. Genom avtalet siktar företagen på att kraftigt minska koldioxidutsläppen från Outokumpus sjötransporter, vilket är i linje med företagens ambitiösa mål om utsläppsminskning till år 2030.

AtoB@C Shipping, som är ett dotterbolag till finska ESL Shipping, har för närvarande tolv plug-in hybridfartyg i beställning på varv i Indien. Det första nybygget har beräknad leverans före årsskiftet. Fartygen är utrustade med den senaste teknologin och tillsammans med förbättrad effektivitet i Outokumpus försörjningskedja beräknas de minska utsläppen från transporter med 40 procent per transporterat ton gods jämfört med nuvarande fartyg.

Glada för samarbetet

– Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete med Outokumpu och utveckla mer hållbar sjöfart tillsammans. Våra nya gröna kustfartyg visar vårt engagemang för att minska utsläppen till sjöss och möta våra kunders förväntningar på grönare sjöfartslösningar, säger Frida Rowland, Commercial Director på AtoB@C Shipping och ESL Shipping i pressmeddelandet. 

Från Outokumpus håll säger man sig vara mycket glad över att ha hittat en partner som kan bidra till att minska utsläppen från företagets transporter i närsjöfart. Outokumpus har som målsättning att minska sina direkta och indirekta utsläpp med 42 procent per ton rostfritt stål till 2030 jämfört med 2016. 

Kontroll på kostnaderna

– Detta kommer också att hjälpa oss att å ena sidan följa skärpta regler från EU och IMO, och å andra sidan hålla våra kostnader under kontroll, säger Jyrki Sandelin, Category Manager på Outokumpu i pressmeddelandet.

Företagen planerar också att implementera Virtual Arrival när det finns möjlighet. Detta gör att fartyg kan anpassa sin hastighet efter tillgången på kajplats i destinationshamnen utan att förlora sin köplats, vilket minskar bränsleförbrukning och utsläpp. Enligt AtoB@C har Virtual Arrival hittills minskat rederiets utsläpp med 10 procent på de resor där det använts.