Fotograf: ESL Shipping

Kategori: Ekonomi | Torrlast

Finska ESL Shipping köper AtoB@C

Det finska bulkrederiet ESL Shipping meddelar att man ämnar förvärva det svenska rederiet AtoB@C och blir därmed en ännu starkare spelare i Östersjön.

Finska ESL Shipping Ltd, som ägs av Aspo Group, kommer förvärva alla utestående aktier i svenska AtoB@C Shipping AB och AtoB@C Holding AB. Det svenska rederiets värde uppgår till 30 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande från ESL Shipping.

Köpet måste först godkännas av det finska konkurrensverket och kommer, om det blir godkänt, genomföras under det tredje kvartalet 2018.

Ökat fokus på mindre fartygsklasser

AtoB@C opererar i dag 30 bulkfartyg på 4.000-5.000 dwt. De äger sex fartyg, har 49-procentig andel i två och har ytterliga 22 fartyg på time-charter. Under 2017 omsatte AtoB@C 79,3 miljoner euro. AtoB@C fraktar främst bulklaster så som råmaterial och produkter för skogs- och stålindustrin.

ESL Shipping opererar i dag 50 fartyg på mellan 3.000 och 56.000 dwt – 19 helägda, två delägda och 28 fartyg på time-charter. AtoB@Cs fartyg innebär en förstärkning för ESL Shipping i de mindre fartygsklasserna.

– Aspos strategi är att utveckla ledande företag på sina områden. Förvärvet kommer skifta ESL Shipping till en ny storlektsklass och sätter företaget i en bra position för att förbättra sin operationella effektivitet och generella lönsamhet, säger Aki Ojanen, CEO på Aspo Plc och styrelseordförande i ESL Shipping.

”Bästa hemmet för mitt rederi”

När köpet är genomförd ökas ESL Shippings flotta från 331.000 dwt till 468.000 dwt.

– Tillsammans bildar vi ett starkt nordiskt rederi som är kunddrivet, säger Mikki Koskinen, Managing Director på ESL Shipping.

– Jag är väldigt glad att ha funnit det bästa hemmet för mitt rederi. Det här är en bra utgångspunkt, säger AtoB@Cs huvudägare Anders Nilsson.

ESL Shipping kommer presentera den framtida företagsstrukturen när transaktionen är genomförd.