Aker Yards/Alstom affären godkänns av europeiska kommissionen

Förslaget från Aker Yards att ta över 75 procent i ett nytt bolag bestående av Alstom Marine Shipyard i Saint Nazaire (Chantiers de l’Atlantique) och Lorient har godkänts av Europeiska kommissionen. Alstrom kommer att ha de resterande 25 procenten i det nya företaget fram till 2010 då den resterande delen av företaget kommer att säljas till Aker Yards för ytterligare EUR 125 miljoner förutsatt att vissa finansiella kriterier är uppfyllda. Den första delen av uppgörelsen, värd EUR 50 miljoner kan komma till stånd i slutet av april förutsatt att parterna kommer överens.