Fotograf: AMDE

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Trots minskad omsättning och vikande resultat ser Wilh. Wilhelmsen ASA positivt på den långsiktiga utvecklingen för transoceana transporter av fabriksnya bilar och höga samt tunga rorolaster. Därför har det norska rederiet beställt två nya post-panamaxfartyg av koreanska Hyundai Heavy Industries.

De två fartygen skall levereras 2014 samt 2015 och sätts då in i trafik för Wallenius Wilhelmsen Logistics, WWL. I affären ingår en option på två systrar. Fartygen blir 200 meter långa och får en bredd på 36,7 meter, över fyra meter mer än de senaste nytillskotten till rederiets flotta. Lastkapaciteten blir 7.930 CEU (car equivalent unit).