Wilh Wilhelmsen i omfattande omstrukturering

Wilh. Wilhelmsen-koncernen delas i två delar, varav den ena skall börsnoteras. Till ett nytt bolag, WW ASA, förs rederi- och logistikverksamheterna. Avsikten är att via börsen få in USD 200–400 miljoner i nytt kapital. Noteringen planeras vara genomförd i juni i år, och bolaget har redan säkrat USD 200 miljoner genom nuvarande aktieägare, partners och några banker.Nya Wilh Wilhelmsen Holding ASA, blir moderbolag för koncernen och majoritetsägare i WW ASA, samt även ensam ägare av Wilhelmsen Maritime Services AS.Styrelsen i nya WW ASA kommer att bestå av Thomas Wilhelmsen, ordförande, Nils P Dyvik, Diderik Schnitler, Hege Sjo samt Marianne Lie.