11 miljoner ton mer i svenska hamnar 2005

Förra året hanterade svenska hamnar 178 miljoner ton gods, en ökning med 11 miljoner ton jämfört med 2004. Enligt statistiken från SIKA/SCB svarar de tre största hamnarna – Göteborg, Brofjorden samt Trelleborg – för mer än en tredjedel av den totala godsomsättningen. Göteborg är överlägset störst med 36,5 miljoner ton, en mindre ökning jämfört med 2004. ”Gudrun-effekten” var stor i flera hamnar. Bland annat ökade Halmstad sin omsättning med närmare 1,2 miljoner ton till 3,2 miljoner ton, till största delen beroende på utskeppning av stormskadat virke. Karlshamn svarar för den absolut största ökningen, från 4,8 miljoner ton 2004 till 7,3 miljoner ton förra året, vilket gör Karlshamn till den sjätte största hamnen i Sverige. En del av detta beror på Gudrun, men framförallt ökade oljehanteringen med över 220 procent och färjetrafiken som ökade med nästan 20 procent. Malmö och Luleå är fyra respektive femma.