Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Gods och passagerare ökar i svenska hamnar

Hanteringen av utrikes gods ökade i Sveriges hamnar under fjolåret. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]amnar under fjolåret. 

Enligt den i dag publicerade statistiksamlingen Sjötrafik 2016 från Trafikanalys hanterades 171 miljoner ton gods i Sveriges hamnar 2016, vilket innebär en ökning med en procent jämfört med 2015. 

Av denna volym var 149 miljoner ton utrikes gods och det var där som tillväxten genererades. Särskilt ökade antalet containrar. De dominerande varutyperna för de varor som transporterades i containrar var styckegods och samlastat gods samt sågade, hyvlade trävaror.

Kust- och inlandssjöfart

I inrikes trafik hanterades 22 miljoner ton, en nedgång med två procent. Här kan det vara skäl att påpeka att inrikes gods hanteras två gånger – först i lastningshamnen och sedan i lossningshamnen.

För första gången noterar Trafa även godstrafiken på inre vattenvägar. Där skeppades totalt 288.000 ton gods, vilket motsvarar endast en procent av total inrikes hanterad godsmängd. En majoritet av godset på de inre vattenvägarna utgjordes av jord, sten, grus och sand.

– Den totala mängden gods från transporterna på inre vattenvägar i Sverige kan öka om fler rederier certifierar fartyg för trafik på inre vatten enligt det nya regelverket om inre vattenvägar. Vi följer denna utveckling eftersom det påverkar statistiken, säger Fredrik Söderbaum, statistiker på Trafikanalys.

Fler inrikes passagerare

Antalet passagerare i utrikestrafik var i stort sett oförändrat jämfört med 2015 och uppgick till 26,1 miljoner. Av dessa reste 39 procent till eller från Danmark, 33 procent till eller från Finland och åtta procent till eller från Tyskland.

Det totala antalet inrikes passagerare uppgick till 1,8 miljoner 2016. Denna nivå innebär en ökning med nästan fem procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Stockholm och Helsingborg hade flest fartygspassagerare, 8,4 respektive 7,5 miljoner.

Större fartyg

Antalet fartygsanlöp i svenska hamnar under 2016 uppgick till 76.786, vilket var på oförändrad nivå jämfört med året innan. Passagerarfartyg, färjor och roro-fartyg svarade för 57.072 anlöp.

Sedan 2000 har den genomsnittliga storleken på ankommande fartyg, med bruttodräktighet som mått, tydligt ökat i de svenska hamnarna, uppger Trafa.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]