Fotograf: Wista

Kategori: Politik

Wista ”både stöd och nagel i ögat” för IMO

IMO och Wista har undertecknat en MoU, avsiktsförklaring, om samarbete. Nu ska Wista på flera olika sätt stödja IMO i arbetet med mångfald och jämställdhet inom sjöfarten.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�lldhet inom sjöfarten.

MoU:n följer på Wistas (Women’s International Shipping and Trading Association) status som konsultativ ideell organisation hos IMO, en status som Wista fick förra året. MoU:n formaliserar samarbetet mellan Wista och IMO, som har målet att utveckla synergier och ömsesidiga fördelar mellan organisationernas respektive verksamheter. 

”MoU:n visar hur Wista kommer att spela en viktig roll i att hjälpa IMO att utöka sin räckvidd bland kvinnor inom sjöfartsindustrin”, skriver Wista i ett pressmeddelande.

Öka kvinnlig representation

Wista kommer att arbeta för att stödja IMO:s strategiska plan för 2018–2023, särskilt när det gäller att främja jämställdhet och att stärka kvinnor i branschen. Detta ska ske på flera sätt, genom samarbete för att främja kvinnlig representation vid arrangemang av workshops, seminarier och paneldebatter, öka den kvinnliga representationen i sjöfartsbranschen generellt, ömsesidigt utveckla och delta i utbildning och träning inom gemensamma intresseområden samt verka för att genomföra IMO:s beslut att tillvarata resultaten av 2019 års arbete under temat ”empowering women in the maritime community” och se till att sjöfarten blir en arbetsmiljö befriad från karriärshinder för kvinnor.

Dessutom har Wista och IMO kommit överens om att genomföra en internationell studie som ska samla in och analysera data om antalet kvinnor som arbetar inom sjöfarten globalt. Wista ska också samla kvinnliga experter inom maritima områden i en databas och se till att experterna deltar i IMO:s relevanta konferenser och aktiviteter.

Djup och bredd

Sjöfartstidningen ringde upp Cecilia Österman, till vardags lektor och sjöfartsforskare på Linnéuniversitetet i Kalmar, som är vice ordförande för Wistas svenska förening, Wista Sweden.

Vad är vitsen med denna MoU?
– Wistas konsultativa status i IMO var ett startskott för det formella samarbetet mellan organisationerna. Wista har funnits i över 45 år och samlar mer än 3.500 kvinnor i 50 länder som arbetar i beslutsfattande ställning i ett eller annat hörn av branschen. När IMO nu har snappat upp vilken djup och bredd som Wistas medlemmar representerar tillsammans så ser jag denna MoU som ett naturligt nästa steg. Nu tar vi det till nästa nivå!

”Både stöd och nagel i ögat”

Hon förklarar att MoU:n innebär att Wista får utrymme att fungera som ”både stöd och nagel i ögat” och verka för att beslut som fattas inte bara baseras på mannen som norm.

– Sedan är det ju förstås så att inom våra 50 medlemsländer har vi kommit olika långt i jämställdhetsarbetet. I en svensk kontext ställer vi – med all rätt – ibland högre krav och har högre förväntningar än vad våra Wista-sisters i andra delar av världen kan göra i dag, men det är viktigt att vi inte är nöjda utan fortsätter att driva på och höjer lägstanivån.

Hur rustar Wista för att fullgöra förpliktelserna MoU:n innebär?
– Wista International tillsatte redan 2018 en Diversity committee (där Cecilia Österman ingår, reds anm) som ger inspel och förslag på olika åtgärder till den internationella styrelsen. Det har bland annat utmynnat i en avsiktsförklaring som signerats av närmare 3.000 personer världen över, sammanställt förslag på åtgärder och aktiviteter som olika aktörer kan göra inom sina egna organisationer och kommittén deltar även i EU:s plattform Women in transport.

Vikten av förebilder

Cecilia Österman berättar vidare att Wistas samarbete med IMO på kort sikt innebär att rent praktiskt bistå med till exempel inspel och stöd i att rekrytera deltagare och sakkunniga inom olika områden för att säkerställa kognitiv mångfald.

– Kognitiv mångfald gynnar alla. Vi ser fortfarande för många ”manels” där panelerna ofta utgörs inte bara av män utan till och med vita män i samma ålder, med samma frisör och samma herrekipering. Hur driver det utvecklingen framåt? Vikten av förebilder kan inte överdrivas.

– På längre sikt är det här ett strategiskt arbete för att bredda bilden av sjöfarten som en attraktiv bransch för alla. Ska vi lyckas med omställningen till en miljömässigt och socialt hållbar sjöfart räcker det inte med alle man på däck.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]