Wasalines färja Wasa Express i Vasa.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

Wasaline åläggs trafikplikt

Wasaline har ålagts en sjöfartsskyldighet på linjen mellan Vasa och Umeå från finska Traficom. Men för rederiet är det av mindre ekonomisk betydelse.

Det var i mitten av förra veckan som finska transport- och kommunikationsverket Traficom beslutade att införa en serviceskyldighet på linjen mellan Vasa och Umeå. Traficom menar att syftet med beslutet är att säkerställa sjötransportförbindelsen till västra Finland. Myndigheten bedömer att behovet av en trafikplikt finns varannan vecka.

– Vi har ansett det nödvändigt att införa en skyldighet för rutten mellan Vasa och Umeå. Rutten är mycket viktig när det gäller industri, försörjningstrygghet och nödvändig rörlighet. Sjöfarten över havet förkortar resan avsevärt, vilket också är viktigt för vägen från Finland till Sverige, säger Jarkko Saarimäki, vd på Traficom, i ett pressmeddelande.

Förlängt sjöfartsstöd

I juni godkände Finlands parlamentet ett ytterligare anslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för den allmänna trafikplikten som åläggs sjöfarten. Regeringen utfärdade ett dekret som specificerade användningen av anslaget. Beslutet att förlänga dekretet fattades i december och det gäller till och med den 30 juni 2021.

Enligt förordningen kan Traficom införa en skyldighet för en viss rutt och betala ersättning för operationen. Ingen ersättning betalas dock för de fasta kostnaderna. 

Av mindre betydelse

Wasalines vd Peter Ståhlberg säger till Svenska Yle att trafikplikten är en livlina om exempelvis bränslepriserna skulle stiga, men att det i sammanhanget är av marginell betydelse.

– Vi kommer förstås att ansöka, men nog blir det tufft att få något därifrån. Det är marginellt vad vi kan få i stöd, säger Ståhlberg till Svenska Yle.