Fotograf: Lars Lindh/Umeå Kommun

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Umeå + Vasa = sant

I början av nästa år kommer bolaget Kvarkenhamnar AB att ta över hamnfunktionerna i Umeå och Vasa.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]onerna i Umeå och Vasa.

Stadsfullmäktige i Vasa och kommunfullmäktige i Umeå beslutade båda den 16 juni på förslag av stads- respektive kommunstyrelsen att bilda ett gemensamt hamnbolag. Det gemensamt ägda bolaget Kvarkenhamnar AB ska enligt planerna inleda sin verksamhet från 1 januari 2015. Bolaget får Umeå som hemort och kommer att ägas till hälften vardera av Umeå Kommunföretag (UKF) och Vasa stad.

UKF anvisas SEK 15 miljoner som aktieägartillskott för bildandet av bolaget och Vasa placerar motsvarande summa på cirka EUR 1,657 miljoner i bolagets aktiekapital.

Stordriftsfördelar 

Hamnarnas nuvarande personal övergår i det nya hamnbolagets tjänst. Efter sammanslagningen är antalet arbetstagare drygt trettio. Till bolagets styrelse väljs lika många medlemmar från Vasa och Umeå. Om bolagets kommande styrelseordförande är från Sverige, ska verkställande direktören komma från Finland och vice versa.

Det nya hamnbolaget kommer att hyra hamnanläggningarna, det vill säga markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar, av respektive ägare. Bolaget ska koncentrera sig på hamnoperationer och kompletterande service som exempelvis lagring och passagerarservice.

Från Umeå kommun uppges att bolaget Kvarkenhamnar skapar möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring/affärsutveckling, samordning med miljömål och stråkplanering.

Viktig transportkorridor

Genom sammanslagningen bedömer städerna att de kan effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Vasa och Umeå uppges vidare vara strategiskt viktiga länkar i transportkorridoren mellan Mo i Rana vid norska Atlantkusten och St Petersburg. Europaväg E12 mellan Helsingfors och Mo i Rana går via Vasa och Umeå.

Bakom beslutet finns också hotet om ett modalt skifte av gods från sjö- till landtransporter när svaveldirektivet träder i kraft 2015. 

– En stor hamn är konkurrenskraftigare än två små hamnar, då Europeiska unionen fr.o.m. år 2015 genom sina miljökrav styr trafiken från landsvägarna till järnvägs- och fartygstransporter. Östersjöhamnarnas marknadssituation förändras märkbart och transportrutterna som löper i väst-östlig riktning får en mera betydande roll, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]