Samverkande svenska myndigheter tog emot fartyget i Oxelösunds hamn den 22 november.

Fotograf: Simon Egler, Kustbevakningen

Kategori: Myndigheter

Tre fartyg nära kollision utanför Göteborg 

En farlig gir från ett bulkfartyg som legat för ankar utanför Göteborg höll på att sluta med en kollision med en tanker och en bunkerbåt, men tack vare handlingskraftiga befäl undveks en olycka. Ansvarigt befäl på bulkfartyget har nu blivit bötfälld.

Det var i samband med att ett 189 meter långt bulkfartyg skulle lämna sin ankarplats utanför Göteborg söndagen den 19 november som det var mycket nära att krocka med både ett tankfartyg och en intilliggande bunkerbåt. Det skriver Kustbevakningen på sin webbsida.

– När lastfartyget lämnade sin ankarplats gjorde det en farlig gir och var på väg rakt in i de båda andra fartygen. Befälen på de andra fartygen, som såg vad som höll på att hända, lyckades göra undanmanövrar för att undvika kollisionen, och fartyget passerade med bara några meters marginal berättar Johanna Wemminger, som arbetar som förundersökningsledare på Kustbevakningen i en nyhet på myndighetens webbplats.

Misstanke om vårdslöshet i sjötrafik

Sjöfartsverkets trafikcentral, VTS, i Göteborg informerade omgående Kustbevakningen som inledde en förundersökning och upprättade en anmälan om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik.

Några dagar senare, när bulkfartyget anlöpte Oxelösunds hamn genomförde Kustbevakningen en husrannsakan och delgav befälhavaren misstanke om vårdslöshet i sjötrafik. Samtidigt var Transportstyrelsens fartygsinspektör ombord för en hamnstatskontroll. 

En ovanlig händelse

Efter ett längre förhör erkände befälhavaren och fick 50 dagsböter efter beslut av åklagare. Polismyndigheten medverkade också inom ramen för myndigheternas gemensamma samverkan.

– Befälet på lastfartyget försatte sig i en situation utan manöverutrymme, det kunde bara fortsätta i riktning mot de andra fartygen. Hade de tre fartygen kolliderat hade det sannolikt inneburit ett betydande oljeutsläpp som kunnat slå rakt på land med omfattande skador på både människor, djur och natur, säger Johanna Wemminger enligt nyheten. 

Kustbevakningen skriver vidare att liknande incidenter inte är vanliga i Sverige, men att det ofta är svårt att lagföra befälhavaren för brott när det händer. Nyckeln bakom att det gick denna gången har enligt Kustbevakningen varit en god samverkan mellan myndigheterna.