Transprocon skeppar flottan till Somalia

Det blev Transprocon, ett företag i Imperial Shipping-gruppen, i Göteborg som fick uppdraget att frakta ned två korvetter och ett stödfartyg för svenska marinen till Somalia. – Det är ett totalåtagande för oss och hela operationen styrs från Göteborg, säger Hans Erikson, vd för Transprocon som är specialiserat på projektlaster och som arbetar mycket med militära transporter. Man förfogar över en flotta på fem ro-ro-fartyg och har dessutom tillgång till tunglyftfartyg genom en joint-ventureöverenskommelse med Eide-gruppen i Norge. För närvarande har Transprocon tunglyftfartyget Eide Trader, 112 meter lång och 34,2 meter bred på en tidsbefraktning och det är detta fartyg som skall användas för transporten av de tre örlogsfartygen och all kringutrustning. – Vi lastar i Karlskrona i början av april och lossar i Djibouti i månadsskiftet april/maj, säger Hans Ericson. Därefter är det dags för hemtransporten i september.Samtliga transportinsatser kring den svenska missionen är budgeterade till 75 miljoner kronor. – Det här är ett rationellt sätt för oss att komma ned, säger Jimmie Adamsson på tredje sjöstridsflottiljen. – Det är ett vanligt transportsätt som används av flera länder när det gäller långa transporter av mindre örlogsfartyg, säger Adamsson som också påpekar att det ger mer tid för träning och utbildning av besättningarna hemma i Sverige innan insatsen inleds, och att man slipper underhållsinsatser på bl.a. huvudmaskinerier.