Tillfälle! Vi bjuder på Sjöfartstidningen nr 4

Sjöfartstidningen nummer 4 2019 finns tillgänglig för alla online – alldeles gratis.

Nu har alla som vill chansen att läsa nummer 4 av Sjöfartstidningen digitalt på webben. I detta nummer fokuserar vi särskilt på Ålands sjöfart, med anledning av Sjöfartens Dag i Mariehamn, som äger rum torsdagen den 9 maj. 

Vanligtvis är pappersutgåvan av Sjöfartstidningen tillgänglig endast för prenumeranter, men nu bjuder vi på detta nummer digitalt. Håll till godo!

Läs numret