Tallink transporterade närmare 3 miljoner passagerare

Under räkenskapsåret 2003/2004 har Tallink transporterat 2,8 miljoner passagerare, vilket är nio procent mer än året innan. Antalet lastenheter ökade med nio procent till 103.400 och antalet personbilar med 24 procent till 201.700.Rederiet omsatte EUR 217,7 miljoner och redovisade en vinst på EUR 20 miljoner. Under februari och mars 2004 utökades rederiets flotta med två snabbfärjor, ro-pax fartyget ”Regal Star” och nybygget ”Victoria I”. Antalet anställda ökade med 780 och uppgick till 2.820 i slutet av räkenskapsåret. Av dessa arbetar 2.096 ombord på färjorna, 118 personer i rederiets nya hotell i Tallinn och 606 inom administrationen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.