Kategori: Haveri | Container

Närmare 100 miljoner i saneringskostnader efter Godafoss-olyckan

Norska Kystverket är snart färdig med sammanställningen av kostnaderna för räddnings- och saneringsarbetet efter det isländska containerfartyget Godafoss grundstötning utanför Hvaler söder om Fredrikstad. Omkring 105 ton bunkerolja läckte ut och i saneringsarbetet deltog fartyg från de svenska och norska kustbevakningarna, kommunala och regional räddningstjänster samt frivilliga.Rederiet kan snart räkna med en faktura på NOK 85 miljoner, skriver Aftenposten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.