Kategori: Container | Haveri

Närmare 100 miljoner i saneringskostnader efter Godafoss-olyckan

Norska Kystverket är snart färdig med sammanställningen av kostnaderna för räddnings- och saneringsarbetet efter det isländska containerfartyget Godafoss grundstötning utanför Hvaler söder om Fredrikstad. Omkring 105 ton bunkerolja läckte ut och i saneringsarbetet deltog fartyg från de svenska och norska kustbevakningarna, kommunala och regional räddningstjänster samt frivilliga.Rederiet kan snart räkna med en faktura på NOK 85 miljoner, skriver Aftenposten.