Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Över nio miljoner passagerare reste med Tallink Silja

Tallink Silja redovisar nästan 9,3 miljoner passagerare med rederiets fartyg förra året, vilket är en uppgång med cirka 1,3 procent.

Samtidigt ökade antalet personbilar med över fem procent till 1,1 miljon och antalet fraktenheter med 0,2 procent till 284.000. Störst procentuell ökning svarade Sverige-Lettlandtrafiken för medan Sverige-Finland var den enda som noterade en minskning.