Den nya bogserbåten kommer att designas efter Robert Allan Ltd:s prisade Transverse-design.

Fotograf: Svitzer

Kategori: Hamn/Logistik

Svitzer bygger grön bogserbåt för Göteborg

Världens första hybridelektriska bogserbåt som kan köras på metanol får Göteborgs hamn som bas. Det stod klart under torsdagen när Svitzer inledde den andra fasen av utvecklingsarbetet av bogserbåten som väntas tas i bruk under 2025.

Bogserbåtsoperatören Svitzer har genomfört tekniska studier för att fastställa genomförbarheten av en hybridelektrisk bogserbåt som kan köras på metanol utifrån de tuffa driftskrav som en bogserbåt har. Enligt ett pressmeddelande från Svitzer och Göteborgs hamn kommer designarbetet nu att påbörjas av Svitzer och marinarkitektbolaget Robert Allan Ltd. 

Fartyget kommer att använda ett elektriskt framdrivningssystem med metanolbränsleceller och batterier som ger bogserbåten längre drifttid och färre operativa begränsningar än ett rent batteridrivet fartyg. Metanolbaserade generatorer ska ge reservkraft utan att behöva använda en sekundär bränslekälla. Enligt Svitzers beräkningar kommer grön metanol att förhindra utsläpp av ungefär 1.300 ton koldioxid årligen jämfört med fossilbränslebaserade bogserbåtar med samma dimensioner i bolagets flotta.

Utplacering i Göteborgs hamn

Svitzers beslut att placera bogserbåten i Göteborgs hamn bygger enligt pressmeddelandet på hamnens långa historia av att främja och underlätta alternativa bränslen i övergången till grönare sjöfart.

För hamnen är metanol en nyckelkomponent i den bränslemix som är nödvändig för transportsektorns omställning.

– Svitzer har levererat säkra och effektiva bogseringstjänster till kunder i Göteborgs hamn i årtionden. Förutom sina ambitiösa mål för att minska utsläppen har Göteborgs hamn redan samlat värdefulla erfarenheter av säker och smidig bunkring av metanol. Hamnens erfarenhet och position som en framväxande metanolbunkerhub, tillsammans med vårt långvariga samarbete och relation, gör Göteborgs hamn till en självklar plats för oss att ta i bruk det här världsunika fartyget, säger Mathias Jonasson, vd för Svitzer i Skandinavien och Tyskland i pressmeddelandet.

Vill bli hubb i norra Europa

Driftsföreskrifter för metanolbunkring har funnits i Göteborgs hamn sedan 2022. Hamnen har samlat på sig erfarenhet av metanolbunkring genom flera tekniskt avancerade operationer, exempelvis bunkringen av Stena Germanica tidigare i år som blev världens första metanolbunkring från ett bunkerfartyg till ett icke-tankfartyg. Enligt pressmeddelandet strävar Göteborgs hamn efter att bli den primära hubben för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa.

– Göteborgs hamn har satt ambitiösa mål att minska utsläppen från sjöfarten inom hamnområdet med 70 procent fram till 2030. För att uppnå den ambitionen är omställningen till mer hållbara bränslen som grön metanol av yttersta vikt. Svitzers beslut att bygga det här fartyget är en viktig milstolpe som visar vägen för långsiktig utsläppsminskning av globala bogseringstjänster. Här i Göteborgs hamn ser vi fram emot att välkomna den här banbrytande bogserbåten när den tas i bruk under 2025, säger Göran Eriksson, vd för Göteborgs Hamn AB.

Nästa fas i utvecklingen av den nya bogserbåten innefattar ytterligare överväganden kring fartygsbyggnationens omfattning och val av ombordutrustning. Detta så snart designfasen är slutförd enligt pressmeddelandet.