Kategori: Regelverk

Sverige inte i topp bland flaggstater

När de internationella sjöfartsorganisationerna ISF och ICS listar världens flaggstater hamnar inte Sverige bland de tio främsta.

International Chamber of Shipping (ICS) och International Shipping Federation (ISF) har nu publicerat sin årliga ”Flag state performance table” som listar världens flaggstater i sex olika huvudkatergorier: hamnstatskontroller (däribland Paris MOU), ratificering av internationella överenskommelser, nyttjande av erkända kontroll- och surveyinstanser, medelåldern på flottan, rapporteringskrav (både tvingade och frivilliga) samt närvaro på IMO-möten. 

Sammanlagt de tio länder får grönt ljus på samtliga punkter: Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Isle of Man (tillhör Storbritannien), Japan, Marshallöarna, Nederländerna, Ryssland och Storbritannien.

Sverige får godkänt på samtliga punkter förutom åldern på flottan. Sverige har en hög medelålder på handelsflottan men som ISF och ICS skriver i sin rapport ”En hög koncentration av äldre tonnage under ett specifikt flagg innebär inte nödvändigtvis att flottan är substandard. Men en flaggstat som har en koncentration av yngre fartyg har det troligen lättare att attrahera kvalitetstonnage”