Svensk avdelning av Nautical Institute

Den 26 maj hålls ett möte på Marieholm i Göteborg då bildandet av en svensk avdelning av Nautical Institute skall diskuteras. Närvarande är bl.a. Phil Anderson, ordförande i NI. Kontaktperson i Sverige är Erik Centerwall i Göteborg. Mötet och den efterföljande middagen sponsras av The Swedish Club och Marine Profile.Nautical Institute är en världsomspännande organisation för professionella sjöfarare med 40 avdelningar runtom i världen och med 6.500 medlemmar i 110 länder. Man ger bl.a. ut tidningen Seaways och driver MARS som är ett internationellt anonymt incidentrapporteringssystem på www.nautinst.org.