Svensk avdelning av Nautical Institute

Den 26 maj hålls ett möte på Marieholm i Göteborg då bildandet av en svensk avdelning av Nautical Institute skall diskuteras. Närvarande är bl.a. Phil Anderson, ordförande i NI. Kontaktperson i Sverige är Erik Centerwall i Göteborg. Mötet och den efterföljande middagen sponsras av The Swedish Club och Marine Profile.Nautical Institute är en världsomspännande organisation för professionella sjöfarare med 40 avdelningar runtom i världen och med 6.500 medlemmar i 110 länder. Man ger bl.a. ut tidningen Seaways och driver MARS som är ett internationellt anonymt incidentrapporteringssystem på www.nautinst.org.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.