SFI säljer ex-svensk VLCC

John Fredriksen-kontrollerade Ship Finance International (SFI) har sålt Front Vanadis, 285.000 ton dw, till Taiwan Maritime Transport för USD 42 miljoner. Front Vanadis har enkelskrov och är byggt 1990. Fartyget levererades till ICB i Stockholm och var till 1999 den svenskflaggade handelsflottans största fartyg. När hon såldes till Singapore minskade den svenskflaggade handelsflottans samlade dödvikt med 14 procent.