Storförlust för Gard trots bra försäkringsresultat

Norska Gard redovisar resultat åt båda hållen för 2008. Klubbens combined ratio (försäkringskostnader i förhållande till premieintäkter) uppgick till 78 procent, en kraftig förbättring från 2007 års 109 procent. Premieintäkterna ökade med tio procent till brutto USD 796 miljoner och försäkringsrörelsen gav ett överskott på USD 157 miljoner.Finanskrisen har dock ställt till det med kraftigt minskat värde på klubbens finansiella investeringar. Totalt tappade klubben USD 293 miljoner och redovisar ett negativt resultat efter skatt på USD 150 miljoner.Kassan är fortfarande välfylld men förlusten innebär att klubbens fria reserver krympt från USD 580 miljoner till USD 430 miljoner.Klubbens P&I-försäkrade flotta uppgår till totalt 170 miljoner brutto. Genom Gard M&E kaskoförsäkrar man också över 6.400 fartyg.