Fotograf: Joachim Sjöström

Ryssland vill rusta upp

En ökad trafik genom Nordostpassagen kräver större militär närvaro i Arktis, anser man i Ryssland.

issjöfart Förutom visioner om miljöskydd och räddningstjänst togs även frågan om en militarisering av Arktis under upp det internationella seminariet ”Arktika – dialogens territorium”, som ägde rum i Arkhangelsk den 22–23 september.

I en intervju med ryska utrikesministeriets ambassadör Anton Vasiliev i samband med seminariet rapporterar den ryska nyhetsbyrån Interfax om att Ryssland strävar efter att öka sin militära närvaro i Arktis.

– Tidigare skyddades vår gräns mot Norra Ishavet på ett säkert sätt av is och ett strängt klimat. Nu blir ca 20 000 kilometer kust utan övervakning på grund av klimatetförändring och för att isen drar sig tillbaka.

Han tillägger att godstrafiken på Nordostpassagen ökar. Vidare anser han att en höjd militär närvaro också behövs då aktiviteterna i Arktis blir livligare och därmed får regionen även fler besökare.

– Ska vi inte då kunna trygga dessa fartygs och människors säkerhet genom att ha resurser för Search and Rescue? Dessa uppgifter hör till stor del till marinen.

– Nordostpassagen bekräftar att många av våra konkurrensfördelar i Arktis endast kan genomföras i samarbete med andra länder, bland dessa även sådana som inte gränsar mot Arktis. Men spelreglerna i området ska bestämmas av dem som bor där, lyder hans budskap.

Rysslands statsminister Vladimir Putin betonade Nordostpassagens betydelse i sitt öppningstal i Arkhangelsk den 22 september och menar att den kommer att utvecklas till en viktig internationell transportled.

För att reglera sjöfartsfrågor på Nordostpassagen kommer en speciell lag att träda i kraft redan före årsskiftet. Vidare inleds byggnation av hamnar i Varandey och Sabetta samt tio sjöräddningscentraler fram till 2015. Före år 2020 planerar man att bygga tre atomisbrytare och sex dieselelektriska isbrytare förutom existerande tio så kallade linjeisbrytare.

Putin underströk också Rysslands roll inom olje- och gasproduktionen i Arktis.

– En av världens största oljeplattformar har redan stationerats i Prirazlomnoye. Ryssland inleder en reell exploation av den arktiska kontinentalsockeln. Snart startar produktion i Shtokman i Barents hav, i Kara havet och vid Yamal halvön.

Felix H. Tschudi berättade om norska Tschudi Shipping Companys femåriga erfarenhet av trafik genom Nordostpassagen. Rederiet har skeppat järnmalm från Sydvarangergruvan nära Kirkenes till Asien. På en resa från Kirkenes eller Murmansk via Nordostpassagen till Shanghai sparar rederiet 16 dygn i jämförelse med transit genom Suezkanalen.

På en resa till Yokohama kan tidsvinsten vara 20 dygn. Enligt Tschudis uppfattning skulle Nordostpassagen som transportled vara till stor nytta framför allt för gruvindustrin. På the Arctic Councils ministermöte i Suuk i maj i år undertecknades den första juridiskt förpliktande panarktiska överenskommelsen. ”Agreement on cooperation on aeronautical and maritime search and rescue in the Arctic” gäller alltså SAR-verksamhet i regionen. I Arkhangelsk-forumet deltog förutom den ryska statsministern Vladimir Putin också Islands president Ólafur Ragnar Grimsson och Monacos furst Albert II.