Rekordintäkter från grekisk sjöfart

Den grekiska sjöfarten drog in rekordhöga EUR 19,2 miljarder i intäkter förra året enligt den grekiska riksbanken. Den avstannande världsekonomin började visa sig i form av minskade intäkter under de två sista månaderna och i december uppgick dessa till EUR 1,4 miljarder, cirka EUR 200 miljoner mindre än i december 2007. Grekiska redare har 1.087 fartyg på totalt över 94 miljoner ton dödvikt i beställning.