Polskt fartyg får största skulden i ”Vertigo”-kollision

Det polska bulkfartyget ”Ziemia Lodzka” ges större delen av skulden för kollisionen med det Jamaicaregistrerade bulkfartyget ”Vertigo” i Stora Bält i december förra året. Enligt en rapport från den danska opklaringsenheden vid Søfartsstyrelsen har dock ”Vertigo” också ett ansvar för att olyckan inträffade. Det polska fartyget som var på väg norrut följde inte väjningsreglerna. ”Vertigo” reagerade för sent och girade åt fel håll. Enligt rapporten saktade inget av fartygen ned och det fanns ingen utkik på bryggorna. Det polska fartyget svarade heller inte på VHF-trafik från ”Vertigo”. Olyckan inträffade på VTS-kontrollerat vatten, men på VTS-centralen förutsåg man inte en kollision innan ”Vertigo” kallade upp för att få namnet på det polska fartyget.