”Gdynia” fick hela skulden

Domstolen i Rønne har gett det polska containerfartyget ”Gdynia” hela skulden för kollisionen norr om Bornholm i augusti 2003. ”Gdynia” rammade då det kinesiska bulkfartyget ”Fu Shan Hai” som sjönk. Domslutet innebär att ”Gdynias” rederi blir skyldigt det kinesiska rederiet USD 13,5 miljoner samt skall betala saneringskostnader och andra kostnader under räddningsarbetet på totalt runt DKK 45 miljoner. Dessutom skall man betala DKK 400,000 i rättegångskostnader.