Ångbogseraren Strand.

Fotograf: Ragnar Magnander

Kategori: Kultur

Nya k-märkningar från Sjöhistoriska

Två kulturhistoriskt värdefulla fartyg har blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet.

Det senaste tillskotten i den k-märkta flottan är segelfartyget Amber och ångfartyget Strand. Sammanlagt är därmed 149 fartyg k-märkta i Sverige.

– Både Amber och Strand är fina exempel på fartyg som är mycket representativa för sin tid, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet, i ett pressmeddelande.

Galeasriggad

Segelfartyget Amber ligger numera vid Beckholmen i Stockholm. Hon byggdes som segelfartyg för lasttrafik och sjösattes 1911 på Vikens varv i Skåne. Amber är galeasriggad med ett jaktskrov i furu på ekspant. År 1923 installeras den första motorn på 23 hästkrafter och Amber klassades då om till segelfartyg med hjälpmotor. Hon har transporterat bland annat sten och cement fram till mitten av 1960-talet.

Originalmaskin

Den ångdrivna bogserbåten Strand ligger för närvarande i Göteborg, men ska snart få Motala som hemmahamn. Strand byggdes av Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm 1890 och har fortfarande kvar sin ångpanna och 30 hästkrafters ångmaskin i original.

Bogseraren har bland sysselsatts med att bogsera timmer till sågverken längs med Norrlandskusten under början av 1900-talet.

Ägaren ansöker

Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien, uppger Sjöhistoriska museet. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt.

– Vi är både stolta och glada över att kunna presentera ytterligare två k-märkta fartyg. För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.