Taxibåten Diana är ett av de två fartygen som fått k-märkning.

Fotograf: Privat

Kategori: Kultur

Två fartyg har k-märkts

Sjöhistoriska museet har k-märkt de båda fartygen Vinö och Diana. Därmed finns nu över 300 fartyg och båtar i den flotta som ska hålla det maritima kulturarvet levande.

Det var under torsdagen som Sjöhistoriska museet presenterade namnen på ytterligare två svenska fartyg som fått k-märkning. Det är en utmärkelse som en fartygsägare kan ansöka om för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

– Det är viktigt för oss att kulturhistoriskt värdefulla båtar och fartyg bevaras och brukas. De är en bärande del av en levande kustkultur – något som vi ibland tar för givet, men som är helt beroende av kunskap och engagemang hos privatpersoner och ideella organisationer i hela landet. K-märkningen är ett sätt att uppmärksamma både kulturarvet och dem som håller det flytande, säger Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet i ett pressmeddelande.

Två nya k-märkningar

Möjligheten att gå ombord på historiska fartyg lockar varje år omkring en kvarts miljon människor. Sjöhistoriska museet har k-märkt fartyg sedan 2001 och till dem räknas nu även den traditionella fiskebåten Vinön, byggd 1950 och taxibåten Diana från 1964.

”Det är kul att ha blivit k-märkt, det blir ett mervärde. Jag älskar verkligen den båten”.

Gustaf Carlsén, ägare till taxibåten Diana.

Taxibåten Diana byggdes 1964 på Fisksätra varv utanför Stockholm. Fartyget har gått som taxibåt på Nämdöfjärden och i Stockholms ytterskärgård fram till hösten 2006 då Diana kom till Västerås. Fartyget köptes av Gustafs Taxibåt & Charter under 2009 och är nu åter i trafik i Stockholm.

– Det är kul att ha blivit k-märkt, det blir ett mervärde. Jag älskar verkligen den båten. Dessutom är det praktiskt, man får reducerad hyra av Stockholms hamn med 60 procent, säger fartygets ägare Gustaf Carlsén.

Kombinerad fiskebåt och lastbåt

Däckaren Vinö byggdes i ek av Bröderna Kellgrens båtbyggeri på Vinö i Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun. Enligt Sjöhistoriska museet är det fartyget en representant för de många mindre kombinerade fiske- och lastbåtar som tidigare varit mycket vanliga i skärgårdarna längs med Sveriges kust. Fartyget är i mycket gott skick och har dessutom sin originalmotor kvar och finns sedan slutet av 1990-talet i Stockholm.

– Det är mycket som skiljer mellan Vinö och Diana, där den ena har traditionellt klinkbyggt träskrov och den andra sin tids modernaste glasfiberarmerade plastskrov – men båtarna har transporten av människor och gods gemensamt, säger Karolina Matts intendent på Sjöhistoriska museet i ett pressmeddelande.

Samtidigt med k-märkningen av fartyg har Sjöhistoriska dessutom k-märkt 14 svenska fritidsbåtar.