Fotograf: Göteborgs Universitet

Kategori: Forskning

Ny arena för marin forskning

Fem starka forskningsaktörer skapar ett gemensamt forsknings- och innovationscenter vid Kristinebergs marina forskningsstation i Lysekil.

Sedan 2008 driver Göteborgs Universitet, GU, en av världens äldsta marina forskningsstationer, Kristineberg i Lysekil. Men för att utveckla verksamheten och möta framtida utmaningar går GU samman med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE, samt med stöd från Lysekils kommun, för att skapa ett gemensamt forsknings- och innovationscenter – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

”I frontlinjen”

– Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet, säger Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar den nya centrat.

Centret kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak som möjliggör havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik. Ett annat exempel på testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus.

I linje med hållbarhetsmålen

– Den här satsningen stärker det maritima innovationsklimatet på regional, nationell och EU-nivå. Det ligger också helt i linje med Sveriges åtagande inom det globala arbetet med hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Jessica Hjerpe Olausson som är maritim expert på Västra Götalandsregionen.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre kommer att drivas gemensamt av de sex partnerorganisationerna. Göteborgs universitet äger anläggningen tillsvidare.