Regeringsnej till sjöfartsstöd för Marin Mätteknik

Det blir inget sjöfartsstöd för Göteborgsbaserade Marin Mätteknik – regeringen säger blankt nej. Detta trots att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd nyligen ställt sig positiv till att utöka sjöfartsstödet.Den 7 mars blev Ola Oskarsson, vd för Marin Mätteknik, kallad till regeringskansliet för ett kort möte med statssekreterare Carl von der Esch. Men beskedet var tydligt och i sin hand fick också Ola Oskarsson ett brev från infrastrukturministern där hon skriver att hon tar företagets ”oro på allvar” men framhåller att regeringen måste följa riktlinjerna för sjöfartsstöd: ”riktlinjerna är tydliga då det uttryckligen står att de avser transport av passagerare eller gods till sjöss ... att inbegripa fartyg som har annan verksamhet än den stödberättigande fartygskategorin synes svårt utan att gå utöver riktlinjernas gränser.”– Vi har tittat på hur man löst detta i andra länder, i till exempel Danmark får både kabelläggningsfartyg och fartyg som håller på med ankarhantering sjöfartsstöd, men här har man konstaterat att de faktiskt utför transporter. Vi anser inte att sjömätning kan anses som någon transportverksamhet, säger Carl von der Esch.För Ola Oskarsson är regeringens inställning obegriplig.– Jag var övertygad om att förnuftet skulle segra och gladde mig åt att äntligen kunna driva företaget framåt utan massa taktik och politik, men så får jag det här beskedet.– Jag är förvånad, förbannad och ledsen över att regeringen inte inser vilket fantastiskt företag vi håller på att bygga och att just svenskheten är ett viktigt försäljningsargument. För jag är extremt stolt över att ha byggt upp ett företag med svenska avtal och anställningsvillkor, men nu säger regeringen att vi ska lämna landet. I andra EU-länder får våra konkurrenter stöd för sin verksamhet, säger Ola Oskarsson, till Sjöfartstidningen och fortsätter:– Företaget växer så det knakar och har en fylld orderbok, regeringens beslut är inget dråpslag för verksamheten, men vi tvingas tänka om. Vi kan inte längre ha fartygen under svensk flagg.Ola Oskarsson är också mycket förvånad över att regeringen inte stöder företag som jobbar med den här typen av framtidsbranscher.– Nästa gång svenska staten behöver undersöka havsbottnar och därmed ha tillgång till undervattensteknik får man vända sig till utländska företag.För en tid sedan varslade Marin Mätteknik sin driftspersonal, 60 personer, på grund av det uteblivna sjöfartsstödet. Ola Oskarsson flaggade också för att fartygen i flottan kan behöva säljas för att sedan hyras tillbaka.– Vilka de slutgiltiga konsekvenserna blir kommer att kräva en del funderande, vi sitter i möten nu för att utreda hur vi ska gå vidare. Men varslet ligger kvar och jag förstår om människor känner oro för sin framtid, men jag ska kämpa för att kunna behålla personalen, säger Ola Oskarsson.För närvarande har Marin Mätteknik också två fartyg inhyrda, rederiet vill köpa dessa och därmed öka personalstyrkan med 40 personer. Men i och med regeringens beslut ser inte detta ut att bli verklighet.– Planen gäller inte längre.Reglerna för att få motta sjöfartsstöd skärptes 2009. I kraven ingår nu att fartyget i sin näringsverksamhet måste utföra transporter av gods eller passagerare för att vara föremål för sjöfartsstöd.