Norden säljer sextett med gott resultat

Dampskibsselskabet Norden har gjort en vinst på USD 13 miljoner efter att ha sålt sex bulkfartyg, två panamax-fartyg och fyra handymaxes. Den totala prislappen är USD 175 miljoner. Fartygen seglar för närvarande i Nordens flotta på långtidscharters med köpoptioner och tas över av Norden för direkt vidareförsäljning till nya ägare. Rederiet har också sålt 50 procent i ett nybygge som är under konstruktion för leverans under detta kvartal. Under hösten har Norden minskat sin inchartrade flotta med runt 100 fartyg för att möta den vikande marknaden. Dessa var huvudsakligen korttids-inchartrade. För närvarande består rederiets ägda och långtids-inchartrade flotta av 50 torrlastfartyg och 27 tankers. Dessutom opereras 58 torrlastfartyg och tankers på korta tidsbefraktningar.