Näringsminister Ibrahim Baylan mötte Göteborgs Hamn och representanter från Maersk och Yang Ming under ett möte under fredagen.

Fotograf: Kristian Pohl/ Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Näringsministern mötte sjöfartsaktörer i Göteborg

Under fredagen arrangerade Göteborgs Hamn ett digitalt möte med näringsminister Ibrahim Baylan (S) för att diskutera satsningar på både kort och lång sikt för att stärka svensk konkurrenskraft efter pandemin.

Det var under ett samtal på runt en timme som näringsminister Ibrahim Baylan bland annat träffade Göteborgs Hamns vd Elvir Dzanic och styrelseordförande Cecilia Magnusson (M), samt Birna Ödefors som är skandinavisk vd på Maersk och Wilhelmina Lund, vd på OLA Overseas Liner Agencies AB, agenter för Yang Ming.

Lösa knutarna efter pandemin

Syftet med mötet var att gemensamt diskutera vilka satsningar som krävs, dels i och runt Göteborgs hamn men också i det svenska logistiksystemet för att stärka svensk konkurrenskraft i kölvattnet efter coronapandemin.

– De globala logistiska flödena upplever en ansträngd situation. Frågan är hur vi kan säkerställa att vi kan få upp Sverige och göra oss hörda i denna stora värld. Det handlar om att se till så att logistiken fungerar för de svenska företagen, sa Elvir Dzanic under den efterföljande presskonferensen.

Wilhelmina Lund från Yang Ming överst till vänster, Cecilia Magnusson och Elvir Dzanic överst till höger, Göteborgs Hamns kommunikationschef Cecilia Lööf nere till vänster och Birna Ödefors från Maersk nere till höger.

Lyfte järnvägens betydelse

Under mötet med näringsministern presenterade Göteborgs hamn de pågående infrastrukturprojekten i och runt hamnen men också de behov som finns kring infrastrukturen, bland annat de flaskhalsar som finns när det kommer till järnvägen till och från Göteborgs hamn.

– Ministern var intresserad av problematiken. Vi måste satsa mer proaktivt och aggressivt, inte bara lappa och laga det som inte funkar. Jag tyckte om hans förståelse för järnvägen och hur viktig den är för svensk skogsindustri och industri i allmänhet, säger Elvir Dzanic.

”Vi har mer att önska av politiken”

Birna Ödefors från Maersk lyfte den konkurrensmässiga situationen för rederierna, bland annat i förhållande till andra storhamnar i Europa, så som Rotterdam och Hamburg.

– Det måste vara kostnadseffektivt att anlöpa Göteborg och även andra hamnar i Sverige och där tycker jag att vi har lite mer att önska av politiken och Sjöfartsverket. Det saknas förståelse, de andra hamnarna som vi anlöper är väldigt konkurrenskraftiga och effektiva, men här är vi inte riktigt med i leken, säger hon.

Vill se bättre digitala lösningar

Wilhelmina Lund, som representerade Yang Ming, ville också lyfta frågan om en förbättrad infrastruktur i Sverige för att stärka konkurrenskraften.

– Vi har inte det välutvecklade nät som finns på andra ställen, det saknas lite järnvägslösningar och även digitala lösningar, säger hon.

Just digitala lösningar för att spåra gods var en fråga som Elvir Dzanic tog upp med ministern, en viktig faktor för att snabba upp godsgenomströmningen och därmed korta anlöpstiderna.

– Vi har ett av de mindre effektiva logistiksystemen i världen. Ministern nämnde att cirka 30 procent av våra lastbilar på vägarna går tomma, den siffran är ännu större för våra containrar. Vi fraktar containrar genom Sverige utan last och det sätter press på vår infrastruktur, ger ett negativt klimatavtryck och kostar pengar i onödan för både rederierna, företagen och konsumenterna. Det vill vi komma ut ur genom vår digitalisering för att man ska kunna se vart tomenheterna är, säger Elvir Dzanic.