Maersk-giganter flyttas till ny linje

Maersk Line kommer att lansera en snabbare förbindelse mellan Kina och Europa. Ett flertal hamnanlöp på rederiets AE7-linje slopas och kvar blir tre asiatiska hamnar – Ningbo, Xiamen och Hongkong – samt Algeciras, Rotterdam och Bremerhaven i Europa. Transittid från Xiamen till Rotterdam via Suezkanalen blir 32 dagar. De största Maersk-fartygen, Emma Mærsk och hennes systrar, flyttas från den nuvarande linjen AE1, som bl.a. anlöper Göteborg och Århus, till AE7-linjen.