Giganter bland containergiganter

Av världens 527 Very Large Container Ships, VLCS, med en kapacitet på över 7.500 TEU är 75 procent byggda eller i beställning i Sydkorea. Hyundai är det största varvet med 36 procent följt av Samsung 22 procent, DSME 13 procent, Hanjin och STX två procent vardera. Odense är det klart största varvet utanför Sydkorea med nio procent av alla VLCS. Japan och Kina har åtta respektive fem procent, Taiwan två och Filippinerna en procent.Att det Maerskägda varvet i Odense är så stort beror naturligtvis på att Maersk är det största containerrederiet och ägaren av VLCS följt av MSC, CMA CGM och COSCO som tillsammans kontrollerar över hälften av världens containerjättar, levererade och i beställning. Den som tycker att det levererats många stora containerfartyg de senaste åren ska veta att det både under 2010 och under 2011 beräknas levereras över 100 VLCS, fler än dubbelt så många som 2008, allt enligt franska AXS Alphaliner.