Kinesiska varv i svårigheter

China Daily rapporterar att många av de mindre kinesiska varven står inför stora svårigheter och riskerar att försättas i konkurs på grund av brist på nya order. Den kinesiska varvsindustrins orderingång under 2011 minskade med 52 procent och under de fem första månaderna 2012 har Kina levererat fartyg med en sammanlagt dödvikt om 22,5 miljoner ton, en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt nästan halverades volymen av nya order till totalt 9,5 miljoner ton dödvikt. Innestående order uppgår totalt till 134,4 miljoner ton dödvikt, vilket är drygt 10 procent lägre än i slutet av 2011.