Rederier kritiseras för förhållanden på kinesiska varv

Swedwatch som är en organisation med huvudsaklig finansiering av Sida och med bl.a. Lutherhjälpen och Svenska Naturskyddsföreningen som medlemmar, har publicerat en rapport om arbetsförhållandena på två kinesiska varv, Jinling och Shanghai Edwards, som bygger fartyg för svenska beställare. Enligt rapporten har den fasta varvspersonalen rimliga villkor. Däremot riktas kraftig kritik mot kontraktsanställdas situation och arbetsmiljön. Swedwatch anser att rederierna skall ha en policy med betydligt större krav på varven, och att denna skall följas upp. Från rederiernas sida hävdar man att arbetsmiljön inte är så dålig som rapporten hävdar. Genom ständig närvaro med egen personal och höga krav på kvalitén så menar rederierna att man också medverkar till en ständig förbättring av arbetsmiljön och säkerheten på varven.