Den 300 meter långa Kustkajen i Göteborgs Energihamn ska byggas om.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Energi

Kajombyggnad öppnar för framtidens bränslen

Nästa år går startskottet för ett omfattande infrastrukturprojekt i Göteborgs Energihamn där den 300 meter långa Kustkajen ska byggas om från grunden. Nu har byggjätten Peab kontrakterats för den första fasen av arbetet.

Kustkajen är en kaj med sju olika kajlägen, från 512 till 518 i Göteborgs Energihamn, som nu kommer att förberedas för en omfattande och tekniskt avancerad ombyggnad från grunden. Projektet kommer att innefatta geotekniska förbättringar, ny grundläggning, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj. I vissa delar kommer kajen även att få en ny processlayout och utrustning. 

Behövs för att klara framtidens bränslen

Enligt Göteborgs hamn är ombyggnaden, som går under namnet Kustkajen 2.0, avgörande för att kajen ska kunna bli den grundläggande infrastruktur som är nödvändig när samhället successivt ställer om till förnybara bränslen.

– Kustkajen 2.0 är en oerhört viktig investering för Göteborgs hamn, där vi också ser till att ytterligare stärka möjligheterna för samhällets omställning till förnybara energislag som bara kommer att accelerera under kajens livslängd. Projektet ligger helt i linje med hamnens långsiktiga ambition att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi, och vi är glada att vi nu har en stark entreprenör på plats i form av Peab som hjälper oss att realisera detta, säger Erik Hallgren, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

I en tidig bedömning år 2021 uppskattades kostnaden för ombyggnaden till mellan 50 och 60 miljoner euro.

Byggarbeten under fem år

Förstudie och förprojektering startar under det sista kvartalet i år. Byggnadsarbeten i området är planerade att starta under det första kvartalet 2026 och kommer att pågå fram till första kvartalet 2031.

Under byggnationen av den nya Kustkajen kommer fartyg fortsatt att kunna anlöpa och pågående verksamhet vara i drift, men i en mer begränsad omfattning.

– Vi på Peab är stolta över att vara en del av Göteborgs hamns utveckling och vision. Vi har fått förtroendet att genomföra förstudie och efterföljande projektering av detta komplexa projekt, vilket ger oss möjlighet att bidra med effektiva lösningar för projektets utmanande grundläggning. Vi är etablerade lokalt i Göteborg sedan många år tillbaka och har en bred kompetens för att leverera ett framgångsrikt resultat, säger Mattias Emanuelsson, biträdande regionchef på Peab, i pressmeddelandet.